ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEMUTATKOZÁS

Az Ön adatainak védelme rendkívül komoly szempont a NOVOMATIC Csoport számára, ezért szeretnénk, ha weboldalainkat úgy tudná felkeresni, hogy biztonsági kérdések miatt ne kelljen aggódnia. Honlapunk látogatása során általában nincs szükség személyes adatok megadására. Az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy áttekintést nyújtson Önnek arról, miként garantálja a NOVOMATIC Csoport az ön személyes adatainak védelmét, milyen típusú adatgyűjtés történik és mi ezek alapvető célja.

2. ADATFELDOLGOZÁS A HONLAPON

2.1 Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: NOVOMATIC Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-008355
Adatkezelő székhelye: 9352 Veszkény (Novomatic park), Fő u 186.

2.2 Az adatkezelés helye

 1. Adatkezelő anyavállalatánál: NOVOMATIC AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria
 2. Adatkezelő székhelyén: 9352 Veszkény (Novomatic park), Fő u 186.
 3. Adatkezelő telephelyén: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. INFOPARK B ép. Fsz.

2.3 Adatfeldolgozás

A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek összegyűjtésre. Az ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag belső felhasználásra történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos továbbfejlesztése, hogy az minél jobban alkalmazkodjon az Ön üzleti vagy személyes igényeihez. A látogatások követésére a Piwik eszközt alkalmazzuk (piwik.org). Egy-egy látogatás alkalmával az Ön böngészője által a szerverünkre küldött következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük. Az adatokat JavaScript segítségével gyűjtjük, amely webhelyünk minden oldalán fut. A JavaScript egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy segítségével azonosítani tudja az Ön egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat. A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

 • Kérés (a kért adatfájl neve) (pl. www.beispiel.de/index.html) paraméterekkel együtt (pl. www.novomatic.com/de/search?keyword=verantwortung)
 • Böngésző típusa és verziószáma (pl. Internet Explorer 6.0)
 • Böngésző nyelve (pl. német)
 • Operációsrendszer (pl. Windows XP)
 • A böngésző ablak belső felbontása
 • Képernyőfelbontás
 • Aktív JavaScrip
 • Telepített bővítmények (Java, Flash, Real, Quicktime, ...)
 • Sütik ki/be
 • Színmélység
 • Hivatkozott oldal URL (az előzőleg meglátogatott oldal és annak paraméterei, pl. keresett tételek egy keresőmotorban, ...)
 • IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi elhelyezés és a szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal töröljük.
 • A belépés dátuma és ideje
 • Kattintások

Az oldalon található bármelyik űrlapba beírt személyes adatokat, például információkérésre, munkára való jelentkezésre vagy kapcsolatfelvételre, szintén elmentjük. A NOVOMATIC Csoport az Ön személyes adatait kizárólag a vonatkozó törvények és szabályok betartásával használja.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: a nyilvántartási szám kérése folyamatban

A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan a Cégcsoport adatfeldolgozót vesz igénybe.

Honlap szerkesztő: Datenkraft IT-Consulting GmbH
Cím: Schmiedlstraße 1, 8042 Graz, Austria
Telefon: +43 (316) 33 77 18

3. IP CÍM

Az IP cím minden egyes szerverkérés alkalmával átvitelre kerül, hogy a szerver meg tudja állapítani, hová küldje a választ. Az IP címet az Ön Internet Szolgáltatója (ISP) biztosítja, amint Ön felcsatlakozik az Internetre, így a szolgáltató vissza tudja keresni, hogy az adott időben melyik ügyfelének adta az adott IP címet. Az IP cím tárolása alatt a szolgáltatón keresztül elméletileg lehetséges azonosítani az Internetkapcsolat tulajdonosát. Éppen ezért mi és statisztikaszolgáltatónk az IP címet nem véglegesen, csak ideiglenesen tárolja az adott látogatás azonosítására és biztonsági okból (például a hekkertámadások kivédésére). Ezt követően az IP cím azonnal törlésre kerül, így az összegyűjtött adatok anonimmá válnak, így a későbbiekben még a szolgáltató segítségével sem lehetséges a felhasználó azonosítása.

4. SÜTIK

4.1 A sütik célja

Annak érdekében, hogy Ön a NOVOMATIC Csoport honlapját korlátozások nélkül használhassa, úgynevezett ideiglenes sütiket használunk. Az ideiglenes sütik tulajdonképpen apró információs csomagok, amelyek automatikusan rögzítésre kerülnek a webhely látogató számítógépén. Az ideiglenes süti egy random és egyedi azonosítószámot, úgynevezett látogatás azonosítót (session ID) helyez el. A süti emellett saját eredetére és élettartamára vonatkozó információkat is tartalmaz. Ezek a sütik nem képesek semmilyen adatrögzítésére sem. Az ideiglenes sütik elhelyezése a számítógépen nem teszi lehetővé számunkra, hogy lássuk az Ön számítógépén lévő fájlokat.

A látogatás befejezésével, például miután bezárta a böngésző ablakot, az ideiglenes süti automatikusan törlésre kerül.
Azon webes szolgáltatásaink igénybevételéhez, amelyekhez hitelesítés szükséges, Önnek engedélyezni kell az ideiglenes sütik használatát.

4.2 A sütik kezelése

Az Ön böngésző beállításai határozzák meg a sütik kezelésének módját. Alapértelmezés szerint a böngésző engedélyezi az ideiglenes sütik használatát. Önnek lehetősége van az ideiglenes sütik használatát letiltani.

5. A NOVOMATIC CSOPORT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NOVOMATIC Csoport a személyes (adatok védelmét), az információk biztonságát és megbízhatóságát a stabil és sikeres ügyfélkapcsolat alapjának tekinti. Ezért szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ismertessük Önnel az egész NOVOMATIC Csoportra érvényes Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos folyamatok és vonatkozó adatvédelmi törvények tükrében, írásban is rögzítésre került a NOVOMATIC Csoport Adatvédelmi Szabályzata, hogy az Adatvédelmi Program és az Adatkezelési Rendszer bevezetésének alapjául szolgálhasson.

Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon, valamint az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

5.1 Kapcsolatfelvétel

A honlapon lehetősége van a látogatónak a NOVOMATIC Hungária Korlátolt Felelősségű Társasággal felvenni a kapcsolatot.
Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, valamint további tartalmak elérése, a kezelt adatok köre: nem, név, cím, születési idő, telefonszám, e-mail cím, vállalat, beosztás. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintett hozzájárulás, az adattárolás határideje a kapcsolatfelvételtől számított 2 év, az adattárolás módja elektronikus.
Az online kapcsolatfelvétellel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat.

5.2 Személyes adatok kezelése

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A NOVOMATIC Hungária Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A NOVOMATIC Hungária Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a NOVOMATIC Hungária Kft. megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Az érintett a NOVOMATIC Hungária Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:  www.naih.hu

5.3 Adatvédelmi Koncepció

Az Adatvédelmi Koncepció meghatározza az adatvédelmi biztonság szükséges szintjét (védelmi előírások), a NOVOMATIC Csoport jogi képviselői által meghatározott módon. Ez szolgáltatja az alapját az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt követelmények kialakításának és az adatvédelem folyamatos fejlesztését célzó folyamatnak, ami a NOVOMATIC Csoport egészére érvényes.

5.4 Adatalkalmazások

Olyan esetekben, amikor regisztráció szükséges, a NOVOMATIC Csoport fennhatósága alatt működő adatalkalmazások rögzítésre kerülnek az adatrögzítési nyilvántartásba (DVR).
A DVR honlapján mindenkinek joga van ezekbe a rögzített adatokba betekinteni.

5.5 Adatvédelmi garancia

Az Ön személyes adatait az Ön engedélye nélkül elvből nem használjuk fel. Az Ön személyes adatait az Önnel kötött szerződéses kapcsolat kontextusában használjuk csupán. Az Ön személyes adatait a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott időtartamokra őrizzük meg.

5.6 Adatok átvitele és átadása

Harmadik felek számára adatátvitel kizárólag jóváhagyással történhet. Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek azok az adatátvitelek, amelyek valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Bármely rendelés feldolgozó (szolgáltató) felé történő adatátvitel kizárólag azzal a feltétellel mehet végbe, amennyiben ez biztosított, hogy az érintett cég a szóban forgó adatokat törvényesen és biztonságosan fogja felhasználni.

5.7 Adatbiztonság

A NOVOMATIC Csoport által az Ön személyes adatainak feldolgozására alkalmazott technológiák (hardver, szoftver, hálózat, infrastruktúra) megfelelnek a legfejlettebb biztonságtechnológiai elvárásoknak.

5.8 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a NOVOMATIC Hungária Kft. feltüntetett elérhetőségein.
A NOVOMATIC Hungária Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a NOVOMATIC Hungária Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
A NOVOMATIC Hungária Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.
A NOVOMATIC Hungária Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései és az Infotv. szabályai az irányadók.