NOVOMATIC CÉGCSOPORT VÁLLALATI HONLAPJA:
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS JOGI KORLÁTOZÁSOK

FIGYELEM

KÉRJÜK, HOGY A NOVOMATIC HONLAP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET! A CSOPORT BÁRMELY HONLAPJÁNAK HASZNÁLATA EZEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL. AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET („FELTÉTELEK“) NE VEGYE IGÉNYBE AZ EMLÍTETT HONLAPOKAT.

A honlap használata

A NOVOMATIC felhatalmazza Önt a honlapjain („Honlapok“) található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra történő megtekintésére és letöltésére, azzal a feltétellel, hogy Ön az anyagok valamennyi példányán megtartja az eredeti anyagokban feltüntetett szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi közleményeket. Ön nem jogosult a NOVOMATIC Honlapokon található anyagok bármilyen módon történő módosítására, reprodukálására vagy nyilvános közzétételére, előadására vagy terjesztésére, vagy bármilyen egyéb nyilvános vagy kereskedelmi felhasználására. A jelen feltételek értelmében az anyagok más honlapokon vagy egyéb hálózati környezetben történő bármilyen módú és célú felhasználása tilos. A NOVOMATIC honlapjain található anyagok szerzői jog védelme alatt állnak, így azok jogtalan felhasználása a szerzői jogokról, védjegyekről szóló és egyéb törvények megsértésével járhat. A jelen Feltételek megsértése a Honlapok használatára adott engedély automatikus megvonását eredményezi és Ön köteles a letöltött vagy kinyomtatott anyagokat azonnal megsemmisíteni.


A szoftver használata

A NOVOMATIC Honlapról történő szoftver („Szoftver“) letöltés esetén a Szoftver használata a Szoftverhez mellékelt Szoftver Felhasználási Feltételek alapján történhet. Ön kizárólag a Szoftver Felhasználási Feltételek elolvasása és elfogadása után jogosult a Szoftver letöltésére és telepítésére.


Felhasználói beadványok                                                                                                                                                                 
A NOVOMATIC Online Adatvédelmi Nyilatkozatában meghatározott személyes információkon kívül eső bármely egyéb anyag, információ vagy más kommunikáció, amit Ön a NOVOMATIC Honlapon közzétesz, nem tekintendő bizalmas és az Ön tulajdonát képező kommunikációnak („Kommunikáció“).  A Kommunikációval kapcsolatban a NOVOMATIC semmilyen felelősséget nem vállal. A NOVOMATIC ÉS kedvezményezettjei bármilyen kereskedelmi és egyéb célra szabadon másolhatják, közzé tehetik, terjeszthetik, beépíthetik és egyéb módon felhasználhatják a Kommunikációt és az itt megjelenő adatokat, képeket, hangokat, szövegeket és egyéb anyagokat. A jelen Honlapon tilos bármilyen törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy egyéb módon törvénysértő anyagok közzététele vagy egyéb módon történő bejegyzése.

Felhasználói fórumok

A NOVOMATIC-nak jogában áll, de nem kötelessége a honlap azon részeinek és az ott megjelenő Kommunikációk megfigyelése és felülvizsgálata, ahol a felhasználóknak lehetősége van Kommunikációk közlésére vagy bejegyzésére, vagy kizárólag más felhasználókkal történő kommunikációra, beleértve, de nem kizárólag a chat szobákat, hirdetőfalakat vagy egyéb felhasználói fórumokat. A NOVOMATIC ugyanakkor nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen Kommunikációk tartalmával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy azok a szerzői jogról, rágalmazásról, adatvédelemről, obszcenitásról vagy másról rendelkező törvények hatálya alá esnek vagy sem. A NOVOMATIC fenntartja magának a jogot a sértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb módon elfogadhatatlannak tartott üzenetek törlésére.

Hivatkozások más honlapokra

Bármely harmadik fél Honlapjára történő hivatkozás közzététele kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Az ilyen hivatkozásokra történő kattintással Ön elhagyja a Honlapot. A NOVOMATIC nem vizsgálta át és nincs befolyással ezekre a harmadik felek által fenntartott honlapokra és azok tartalmára. Ennek értelmében a NOVOMATIC nem erősíti meg vagy képviseli ezeket, illetve az azokon található információkat, szoftvereket vagy egyéb termékeket vagy anyagokat, illetve a használatukon keresztül elérhető eredményeket. A jelen Honlapról elérhető bármely harmadik fél honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használja.     
Jogi nyilatkozat

A JELEN HONLAPON BIZTOSÍTOTT ANYAGOK AZOK LÁTHATÓ FORMÁJÁBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, BÁRMIFÉLE BIZTOSÍTÉK, MINT PÉLDÁUL A FORGALOMKÉPESSÉG, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉS GARANTÁLÁSA VAGY A SZELLEMI TULAJDON MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSA NÉLKÜL.

A NOVOMATIC továbbá nem garantálja a Honlapjain található anyagok pontosságát és teljességét. A NOVOMATIC-nak jogában áll a Honlapjain található anyagokat, vagy az azokban leírt termékeket és áraikat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni. Előfordulhat, hogy a Honlapokon található anyagok elavultak és ilyen esetben a NOVOMATIC nem köteles azokat frissíteni. Előfordulhat, hogy a Honlapokon megjelentetett információk olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra utalnak, amelyek az Ön országában nem elérhetők. Kérjen tanácsot helyi kereskedőjétől/viszonteladójától vagy bármely egyéb NOVOMATIC képviselőtől az adott országban, hogy milyen termékek, programok és szolgáltatások állnak rendelkezésre az Ön számára. Előfordulhat, hogy a vonatkozó törvények nem teszik lehetővé a közvetett garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás Önre nem vonatkozik.
Felelősségkorlátozás

A NOVOMATIC, ANNAK BESZÁLLÍTÓI VAGY A JELEN HONLAPON EMLÍTETT EGYÉB HARMADIK FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE BÁRMILYEN KÁRÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NYERESÉGVESZTÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLET FELFÜGGESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT), AMI EGY NOVOMATIC HONLAP, EZEN HONLAPOKKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ VAGY HIVATKOZÓ HONLAP VAGY AZ EZEKEN TALÁLHATÓ ANYAGOK ÉS INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL, A HASZNÁLAT ELMARADÁSÁBÓL VAGY A HASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ EREDMÉNYEKBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK BÁRMELY BIZTOSÍTÉKBÓL, SZERZŐDÉSBŐL, JOGELLENES KÁROKOZÁSBÓL VAGY EGYÉB JOGI IRÁNYELVEN ALAPULNAK ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE TÖRTÉNT-E FIGYELMEZTETÉS VAGY SEM. AMENNYIBEN A HONLAPOKON TALÁLHATÓ ANYAGOK VAGY INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN ÖNNEK VALAMELY ADAT VAGY BERENDEZÉS HIBAELHÁRÍTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA VAGY KORREKCIÓJÁRA VAN SZÜKSÉGE, AZ EZZEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK TELJES EGÉSZÉBEN ÖNT TERHELIK. ESETENKÉNT AZ IRÁNYADÓ JOG NEM ENGEDI AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY OKOZATI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.                           
Általános
A NOVOMATIC-nak jogában áll a jelen feltételeket bármikor módosítani a jelen bejegyzés frissítésével. Javasoljuk, hogy időnként látogasson el erre az oldalra, hogy átnézhesse az aktuális Feltételeket, mivel azok kötelező érvényűek. A jelen Feltételek bizonyos rendelkezéseit a jelen Honlap egyes oldalain található, kifejezett helyzetekre vonatkozó jogi nyilatkozatok esetenként felülírhatják.


Átdolgozva: 2000. augusztus

Megjegyzés

A NOVOMATIC honlapjára hivatkozók kötelesek betartani a NOVOMATIC Honlapra történő hivatkozásokra vonatkozó útmutatást és a vonatkozó törvényeket.